KONKURS „CZYTAM, MALUJĘ I FOTOGRAFUJĘ MOJE KSIĄŻKI Z BEDEKER”

Z ogromną przyjemnościom pragniemy Państwa zaprosić do udziału w konkursie „Czytam, maluję i fotografuję moje książki z BEDEKER”.Konkurs jest skierowany do uczniów wybranych szkół podstawowych w Polsce. Celem konkursu jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

Poniżej przedstawiamy kluczowe założenia dotyczące konkursu:

  1. Uczestnicy: Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych i przedszkoli.
  2. Nadzór bibliotekarza szkolnego: osobą zgłaszającą szkołę do konkurs, nadzorującą przebieg konkursu oraz odpowiadającą za wyłonienie laureatów i przekazanie nagród jest bibliotekarz szkolny lub osoba wskazana przez dyrektora przedszkola. Firma BEDEKER SP. Z O.O. dostarcza nagrody na adres szkoły lub przedszkola biorących udział w konkursie.
  3. Cel konkursu: celem konkursu jest pobudzenie w uczniach kreatywności oraz zachęcenie młodzieży i dzieci do czytania książek poprzez zaznajomienie się z tytułami współpracujących z Bedekerem wydawnictw.
  4. Forma konkursu: pozostawiamy dowolność w wyborze formy prac konkursowych. Uczniowie mogą wykazać się kreatywnością i w wybrany przez siebie sposób zaprezentować znajomość tytułów lub serii wydawniczych współpracujących z Bedekerem wydawnictw: Świetlik, Young, GREG, Grupa Wydawnicza Publicat, Wydawnictwo Literatura. Pozostawiamy dowolną formę wykonania prac, liczymy na kreatywność uczestników i nadzorujących bibliotekarzy i opiekunów. Przykładowo może być to więc forma graficzna, opowiadanie czy wiersz.
  5. Kryteria oceny: osobą dokonującą oceny, a tym samym rozstrzygającą konkurs jest bibliotekarz szkolny pracujący w szkole podstawowej biorącej udział w konkursie lub w przedszkolu osoba wskazana przez dyrektora.
  6. Nagrody: firma Bedeker zapewnia w ramach nagród cztery egzemplarze książek współpracujących wydawców. Cztery egzemplarze otrzyma każda placówka biorąca udział w konkursie, niezależnie od liczby uczestników biorących udział w konkursie. Egzemplarze zostaną wysłane po zadeklarowaniu udziału w konkursie przez bibliotekarza szkolnego lub osobę decyzyjną w szkole/przedszkolu na adres pod którym mieści się placówka. W przypadku podjęcia decyzji o uczestnictwie w konkursie po wizycie przedstawiciela handlowego, bibliotekarz lub opiekun może wysłać skan podpisanej deklaracji udziału w konkursie na adres mailowy: biblioteki@bedeker.eu
  7. Czas trwania: czas na wysyłanie deklaracji udziału w konkursie trwa od 14 marca 2024 do 6 maja 2024 roku. Bibliotekarz lub opiekun ma czas na przeprowadzenie konkursu i wyłonienie laureatów do 31 maja 2024 roku. Deklarację podpisuje bibliotekarz szkolny lub osoba decyzyjna w szkole/przedszkolu podczas wizyty przedstawiciela handlowego firmy Bedeker lub dosyłając podpisany skan dokumentu odpowiadając na maila podsumowującego wizytę w placówce przez przedstawiciela handlowego.
  8. Warunek uczestnictwa: udział w konkursie przez szkołę podstawową lub przedszkole jest dobrowolny oraz bezpłatny. Warunkiem otrzymania czterech egzemplarzy książek przeznaczonych na nagrody dla placówki jest zadeklarowanie udziału w konkursie poprzez podpisanie dokumentu dostarczonego przez przedstawiciela handlowego lub wysłanie zeskanowanego dokumentu, co opisano w punkcie poprzednim.
  9. Rozliczenie z przebiegu konkursu: zadaniem bibliotekarza/opiekuna jest rozliczenie się z Bedekerem z przeprowadzonego konkursu w formie przesłania zdjęć na adres bilbioteki@bedeker.eu z momentu wręczenia nagród laureatom konkursu oraz krótkim opisie zwycięskich prac. Jednocześnie szkoła/przedszkole wyraża zgodę na publikowanie powyższych zdjęć w mediach społecznościowych w celu promocji konkursu.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie „Czytam, maluję i fotografuję moje książki z BEDEKER. To idealna okazja do wykazania się kreatywnością oraz promowania czytelnictwa wśród uczniów szkół podstawowych.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA BEDEKER

Podobne wpisy