Wydawnictwo Literackie

Wydawnictwo Literackie –  Założone w 1953 roku, od ponad pół wieku swego istnienia inspiruje najciekawsze zjawiska literackie oraz publikuje najwybitniejszych twórców polskich i światowych: pisarzy, poetów, eseistów, historyków, badaczy kultury. Jesteśmy przede wszystkim wydawcami literatury, szczególnie pięknej polskiej i obcej, literatury faktu – w tym cenionych książek wspomnieniowych, historycznych, popularnonaukowych – oraz literatury dla młodzieży.

Wśród autorów związanych z WL są zarówno polscy oraz zagraniczni nobliści, jak i znakomite, doceniane i nagradzane postaci kultury, literatury, sztuki. Nie bylibyśmy jednak uważani za jedną z najbardziej opiniotwórczych na rynku wydawniczym oficyn, gdybyśmy nie zapraszali do współpracy najciekawszych, najbardziej obiecujących młodych pisarzy, a także znakomitych twórców literatury popularnej. Wśród naszych autorów można znaleźć Stanisława Brzozowskiego, Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza i Antoniego Kępińskiego, trzydziestoczterotomowe wydanie dzieł Stanisława Lema, wydanie monumentalnego zbioru cytatów „Skrzydlate słowa” pod redakcją Henryka Markiewicza i Andrzeja Romanowskiego, podjęcie się trudu przygotowań piętnastotomowej edycji naukowej utworów Gustawa Herlinga-Grudzińskiego czy też publikacja korespondencji i dzienników Sławomira Mrożka.

Posted in Klienci.