Wydawnictwo C.H. Beck

Wydawnictwo C.H. Beck – istnieje na rynku polskim od 1993 roku, wydając fachowe publikacje z zakresu prawa, podatków, ekonomii oraz literaturę obcojęzyczną. Od 1995 roku Wydawnictwem kieruje Dyrektor Naczelny Paweł Esse. C.H. Beck jest jednym z najstarszych i największych wydawnictw niemieckich – założonym w 1763 roku w Monachium przez Carla Gottloba Becka. 240 letnia tradycja oraz wykorzystanie ogromnego doświadczenia i know-how pozwoliło Wydawnictwu C.H. Beck na dynamiczny rozwój w Polsce. Jesteśmy prekursorem, przyjętego dziś powszechnie, podziału literatury prawniczej na przejrzyste i logiczne serie adresowane do konkretnych grup odbiorców, jak również pierwszym na rynku polskim Wydawnictwem, które zastosowało hasła objaśniające treść poszczególnych przepisów oraz wiele nowych, a obecnie już zwyczajowo przyjętych, rozwiązań edytorskich.

W 1997 roku w Wydawnictwie powstał nowy dział Beck Info Biznes – zajmujący się praktycznymi publikacjami z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania firmą, podatków, ceł. Książki wydawane w serii Beck Info Biznes są skierowane do szerokiej rzeszy praktyków – nie tylko prawników, w przystępny sposób informując jak radzić sobie w codziennych i nieuniknionych kontaktach z prawem.

W 2002 roku powstał wielomodułowy System Informacji Prawnej Legalis. Program został stworzony w oparciu o wieloletnie doświadczenie, bogate zasoby wiedzy i ofertę Wydawnictwa. Nowatorska struktura systemu sprawia, że można go łatwo dopasować do potrzeb użytkownika. Klienci mogą wybierać właściwe dla siebie moduły komentarzowe, w zależności od dziedzin prawa, których wykładni poszukują. Osią systemu jest moduł Baza. Akty Prawne i Orzecznictwo, zawierający akty prawne z Dzienników ustaw, Monitorów Polskich i dzienników urzędowych, orzecznictwo sądów, wyjaśnienia urzędowe oraz wzory pism.

Posted in Klienci.